Projekty europejskie

 

 

SIMPLY POLAND DMC Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania  6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu do obsługi procesu organizacji i obsługi wyjazdów i imprez dla podniesienia poziomu obsługi klientów i zwiększenia odporności na czynniki losowe branży turystycznej.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest uniezależnienie się od wpływu kryzysu gospodarczego w wyniku pandemii COVID19.

Łączna wartość projektu: 288 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 244 800,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Contact

Say hello

Invoice details:

Simply Poland DMC Sp. z o.o.

ul. Zbrojarzy 21a/11, 30-412 Kraków

NIP: 679 315 95 42

Correspondence address:

ul. Szybisko 16b/2, 30-698 Kraków

 

 

Simply Poland is registered in the Central Register of Tour Operators and Intermediaries – No. 11123
Link: https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_130609.html

According to the law which requires the insurance Simply Poland is insured by UNIQA

 

 

We are member of:
Firma Simply Poland DMC Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma otrzymała grant w wysokości: 27 000 PLN

Anna Chudy
Tel. +48 509 766 251
office@simplypoland.pl

Gabriela Prasek

Tel. +48 509 766 242

office@simplypoland.pl

Katarzyna Morek

Tel. +48 502 491 413

office@simplypoland.pl

Invoice details:

Simply Poland DMC Sp. z o.o.

ul. Zbrojarzy 21a/11, 30-412 Kraków

NIP: 679 315 95 42

Correspondence address:

ul. Szybisko 16b/2, 30-698 Kraków

 

 

 

Simply Poland is registered in the Central Register of Tour Operators and Intermediaries – No. 11123
Link: https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_130609.html

According to the law which requires the insurance Simply Poland is insured by UNIQA

 

 

Anna Chudy Tel. +48 509 766 251 office@simplypoland.pl
Gabriela Prasek Tel. +48 509 766 242 office@simplypoland.pl
Katarzyna Morek Tel. +48 502 491 413 office@simplypoland.pl